Stem op Smash Neede en breng geld binnen!!

Ook dit jaar doet Smash Neeede weer mee aan de actie Rabo ClubSupport 2020. Van harte roept het bestuur rekeninghouders én leden van de Rabobank in genoemde regio op om uw stem uit te brengen op Smash Neede en Omstreken. De stemperiode vindt plaats in de periode van 5 tot 25 oktober a.s.

Natuurlijk kunnen wij ook familie, vrienden, buren en kennissen over deze actie informeren. Zijn zij lid van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, dan loont het de moeite als zij hun stem op onze vereniging uitbrengen. Leden van de Rabobank ontvangen een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot een online stemmodule.

Nog even ter informatie: ieder lid kan vijf stemmen verdelen over verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging of stichting uitgebracht worden. Het te ontvangen sponsorgeld zal besteed worden aan de ondersteuning van het lesprogramma, zodat de kosten laag gehouden kunnen worden. 

Rondom 6 november a.s. wordt de uitslag bekendgemaakt.

Het bestuur bedankt jullie alvast hartelijk voor deelname en ondersteuning.

Downloads:

Nieuws Overzicht