Vertrouwenspersoon

Iedereen die Sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Smash Neede heeft deze veiligheid hoog in het vaandel staan en werkt actief aan een veilige werkomgeving.

Met ingang van 1 januari 2024 ben ik (extern) LVV-registervertrouwenspersoon voor alle leden en betrokkenen van Smash Neede. Ik wil mij graag kort voorstellen en aangeven waarvoor en op welke manier ik als vertrouwenspersoon bereikbaar ben.

Ik ben Michel van den Berg, ruim 18 jaar actief lid van Smash. En 24 jaar woonachtig in Lochuizen. Getrouwd en vader van 3 kinderen. Op LinkedIn en op mijn website vind je meer informatie over mijn achtergrond: www.mikincymediators.nl

Ook Smash Neede vindt het belangrijk dat iedereen een sociaal veilige omgeving heeft en dat mensen met respect met elkaar omgaan.

 

 Taken van de vertrouwenspersoon:

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor alle leden en betrokkenen van Smash die meldingen of klachten hebben over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zoals:

• (seksuele) intimidatie

• pesten

• agressie en geweld

• discriminatie

Naast bovenstaande taken heeft de vertrouwenspersoon ook een rol binnen de vereniging als het gaat om preventiebeleid en een veilig sportklimaat voor iedereen.

Krijg je te maken te maken met ongewenst gedrag, spreek de ander hier dan op aan. Leidt dit niet tot verbetering of voelt het niet veilig om hierover intern het gesprek aan te gaan, dan kan je bij mij terecht. Ook wanneer je (mogelijke) misstanden constateert in de vereniging kun je bij de externe vertrouwenspersoon terecht.

Ik luister, zonder oordeel. Ik kan situaties niet voor je oplossen, maar ik kan wel samen met jou kijken naar oplossingen en je ondersteunen bij het zetten van stappen in de richting van de door jou gewenste oplossing. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een gesprek met de betrokkenen, bij het indienen van een klacht of bij het doen van een melding over een misstand. Dit alles in vertrouwen en met respect voor jouw eigen regie.

 

Vertrouwelijk/Geheimhouding:

In mijn rol als vertrouwenspersoon kan ik bijna altijd geheimhouding garanderen en ik zal dan ook nooit zonder toestemming zaken delen met anderen. Alleen als je melding maakt van een ernstig misdrijf mag ik dat niet voor mij houden. Je kunt mij rechtstreeks benaderen en je hebt daarvoor geen toestemming nodig van iemand.

In dit filmpje vind je meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon

https://www.youtube.com/watch?v=LQy0R1CUP5c&t=17s

 

Bereikbaarheid:

Mocht er iets zijn waarover je met mij in gesprek wil, aarzel dan niet en neem contact op. Mail/bel / app of spreek mij aan als ik op het sportpark ben. Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF: 0900-2025590

 

Vertrouwenspersoon Smash

Michel van den Berg

06 20629469

mikincy@outlook.com

 

Nieuws Overzicht