ALV Dinsdag 26 Januari 2021

A.s. dinsdag hebben we onze ALV waarin we terugblikken op 2020 en vooruitkijken naar 2021. Ook zullen we een voorstel doen voor het nieuwe bestuur. Meld je aan door te mailen aan voorzitter@smashneede.nl 

ALV 2021

 • Goedkeuring notulen ALV 2020

 • Financieel jaarverslag + kascommissie

 • Accomodatie, onderhoud & Competitie

 • Ledenadministratie

 • Jeugdcommissie

 • Rolstoeltennis

 • Kantinecommissie

 • Padelcommissie

 • Sponsorcommissie

 • Renovatie Park

 • Bestuurssamenstelling

Nieuws Overzicht